ΕΡΓΑ

Η έμπειρη ομάδα μας συμβάλλει συνεχώς στην επιτυχή διαχείριση σύνθετων έργων.

Modern University-Icon

Διαχείριση του Κατασκευαστικού Έγου

Η VITA ESTATE DEVELOPMENT θα διορίσει μια ομάδα διαχείρισης κατασκευών υπό την επίβλεψη του Project Manager του έργου και με επικεφαλής έναν Project Manager κατασκευής. Η ομάδα διαχείρισης κατασκευών θα επιβλέπει όλες τις κατασκευαστικές δραστηριότητες επί τόπου για να διασφαλίσει ότι όλες οι απαιτήσεις από τον πελάτη θα ενσωματωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Modern City-Icon

Διαχείριση/Διοίκηση Έργων

Η διαχείριση έργου είναι μια τέχνη της ρύθμισης όλων των στοιχείων ενός έργου μαζί για να λειτουργούν συγχρονισμένα. Μια λογική προσέγγιση για τη σύνδεση των διαφόρων συνιστωσών μαζί με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό βελτιώνει τις πιθανότητες για ένα επιτυχώς παραδοθέν έργο. Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Εργου εξειδικεύονται στη σύλληψη, το σχεδιασμό, το συντονισμό και την ορθή εκτέλεση σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις και περιορισμούς.

Modern House-Icon

Παρακολούθηση Έργων

Χρηματοδοτείτε ένα έργο ή δεσμεύεστε; Οι διαδικασίες παρακολούθησής μας παρέχουν στους χρηματοδότες και τους επενδυτές την απαραίτητη προστασία κατά τη λήψη αποφάσεων χρηματοδότησης ακινήτων ή επενδύσεων, αντιμετωπίζοντας όλες τις τεχνικές πτυχές που σχετίζονται με τις οικονομικές και νομικές απαιτήσεις ενός έργου ή ενός πλαισίου.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους επαγγελματίες οπλισμένους με εμπειρία παγκόσμιας εμβέλειας και αντλώντας από μια εις βάθος γνώση των τοπικών αγορών. Εστιάζουμε στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε αποτίμησης με άψογο επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ