Χρήστης: ΠΕΙΦΑΣΥΝ
Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννη Ρέντη 98, Aγ. Ιωάννης Ρέντης, Αττική
Χρονολογία έναρξης: 2016

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Μελέτη και κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων και φαρμακαποθήκης που υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία.