ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Όταν εμπλέκεστε σε μια συμφωνία απόκτησης ή μίσθωσης ενός ακινήτου, μερικές φορές υπάρχει ένα ή περισσότερα που εξακολουθούν να λείπουν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και ως εκ τούτου το επιθυμητό ακίνητο δεν είναι έτοιμο να αγοραστεί ή να μισθωθεί οδηγώντας σε καθυστερήσεις και κινδύνους στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας. Παρέχουμε συγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής ωριμότητας οποιουδήποτε ακινήτου δικού σας ή επιθυμείτε να κατέχετε, ώστε να είστε σίγουροι 100% για την ετοιμότητά του για τη συναλλαγή. Αυτή η υπηρεσία συνοδεύεται από συγκεκριμένη και λεπτομερή λίστα ελέγχου ανάλογα με τον τύπο του ακινήτου και τη μελλοντική χρήση του. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας παρέχει λεπτομερή και διεξοδική έρευνα και προετοιμάζει μια λίστα παραδοτέων. Αυτός ο κατάλογος παραδοτέων καταρτίζεται από αντίστοιχους συμβούλους υπό τον συντονισμό και την έγκριση της ομάδας μας. Μια λίστα παραδοτέων για αυτήν την υπηρεσία είναι:

  • Δηλώσεις σύμφωνα με το Ν 4495/2017

  • Όλα τα σχέδια οικοδομικών αδειών

  • Υφιστάμενα σχέδια

  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

  • Νομικός Ελεγχος Ακινήτων

  • Πιστοποιητικά άρσης βαρών ακινήτων

  • Επικαιροποιημένοι – για τα τελευταία 5 χρόνια – πίνακες ΦΠΑ και Ενιαίου Φόρου Ακίνητης Περιουσίας

  • Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

  • Πιστοποιημένη συμβολαιογραφική έκθεση σχετικά με τη συνάφεια και καταλληλότητα του περιεχομένου του φακέλου καθώς και την ετοιμότητα του ακινήτου προς μεταβίβαση.