ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΑΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τις υπηρεσίες βελτιστοποίησης της αξίας σε κάθε έργο που της ανατίθεται. Η Vita Estate Development μπορεί να συνεργαστεί και να επιβλέψει όλους τους συμβούλους, μελετητές και εργολάβους προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα του έργου, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το κόστος για τους πελάτες μας, αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία της στο χώρο. Κατά τη φάση του σχεδιασμού, οι άρτια εκπαιδευμένοι επαγγελματίες της εταιρείας μας προγραμματίζουν εργαστήρια βελτιστοποίησης της αξίας, προκειμένου να προσδιοριστούν οι καλύτερες εναλλακτικές λύσεις, για την επίτευξη μείωσης κόστους, προστιθέμενης αξίας και συντηρησιμότητας Δεν συμβιβαζόμαστε με τα πρότυπα ποιότητας και σχεδιασμού αλλά φροντίζουμε να έχει γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή υλικών και εργασιών ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς διακυμάνσεις κόστους ή χρόνου αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βελτιστοποίησης της αξίας, ακολουθούμε ακριβείς περιορισμούς σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του έργου, διασφαλίζοντας ότι δεν θα συμβεί καμία εντολή αλλαγής για οποιονδήποτε λόγο. Ο μακρύς κατάλογος προμηθευτών και υπεργολάβων μας δίνει την πρόσβαση σε ατελείωτα δεδομένα για επιλογές υλικών, μεθοδολογία κατασκευής, αναφορές υπεργολάβων και πρόσφατες τιμές από παρόμοια έργα. Το αποτέλεσμα θα είναι η σύγκριση όλων των πιθανών λύσεων προς τον Πελάτη και όλων των δεδομένων που απαιτούνται για να ληφθεί μια σταθερή απόφαση και να προχωρήσει με σύνεση. Ενημερώνουμε πάντα τη λίστα των προμηθευτών μας, προκειμένου να είμαστε στην κορυφή της αγοράς και να διασφαλίζουμε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές κάθε έργου, ώστε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας