ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η διαχείριση έργου είναι μια τέχνη της ρύθμισης όλων των στοιχείων ενός έργου μαζί για να λειτουργούν συγχρονισμένα. Μια λογική προσέγγιση για τη σύνδεση των διαφόρων συνιστωσών μαζί με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό βελτιώνει τις πιθανότητες για ένα επιτυχώς παραδοθέν έργο. Οι υπηρεσίες Διαχείρισης Εργου, εξειδικεύονται στη σύλληψη, το σχεδιασμό, το συντονισμό και την ορθή εκτέλεση σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις και περιορισμούς. Εκτελούμε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το έργο από τη σύλληψη της ιδέας έως την ολοκλήρωση. Εστιάζουμε στα τρία κύρια στοιχεία: χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός και ποιότητα και διαχειριζόμαστε κάθε έργο εντός των περιορισμών αυτών των στοιχείων. Η εμπειρία μας με διεθνείς επενδυτές βασίζεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εργαλεία και μεθοδολογίες που είναι εξίσου αποδεκτές σε όλο τον κόσμο. Επομένως, το έργο σας θα αντιμετωπιστεί ενώ εξαλείφουμε τους κινδύνους και μετριάζουμε όλες τις κόκκινες σημαίες πριν καν εμφανιστούν. Ενώ αυτά τα έργα και προγράμματα μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη, εάν δεν διαχειριστούν σωστά, μπορούν να έχουν πραγματικό αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση των επιχειρήσεων. Η ομάδα διαχείρισης έργων μας, με δεξιότητες και εμπειρία υψηλής ποιότητας, μπορεί να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε αποτελεσματικά ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο έργων σας, να βελτιώσετε την απόδοση του έργου και του προγράμματός σας και να αυξήσετε την πιθανότητα της επιτυχούς ολοκλήρωσής του. Οι καθιερωμένες μεθοδολογίες μας και οι κορυφαίες έννοιες και πρακτικές, μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους τύπους έργων και να οδηγήσουν στο ίδιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εκτός από αυτές τις μεθοδολογίες, όμως, λειτουργούμε με πρακτική προσέγγιση και η παρουσία μας στο χώρο είναι καθημερινή. Έχουμε αποδεδειγμένο ιστορικό σε οικιστικά, εμπορικά έργα του ξενοδοχειακού τομέα, και μικτής χρήσης. Όλα τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες μας είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από το RICS

Οι υπηρεσίες μας Διαχείρισης Έργου περιλαμβάνουν:

 • Τοπογραφικό Σχεδιασμό και ανάλυση σκοπιμότητας

 • Επιλογή τοποθεσίας και Τεχνικός και Νομικός Ελεγχος

 • Επαναχωροθέτηση κτιρίου

 • Σχεδιασμός και Διαχείριση κατασκευής

 • Βελτιστοποίηση Αξίας

 • Προμέτρηση και Επιμέτρηση Ποσοτήτων και προετοιμασία όλων των Δομών Ανάλυσης Εργασιών με BOQ's

 • Ενημέρωση Έργου και αναλυτική τεχνική περιγραφή

 • Διεξαγωγή διαγωνισμών

 • Διαχείριση Συμβολαίων

 • Προμήθειες επίπλων, φωτιστικών και εξοπλισμού

 • Προμήθειες Λειτουργικών Εφοδίων και Εξοπλισμού (OS&E)

 • Παράδοση έργων που απαιτούν πολλαπλή ταυτόχρονη παρακολούθηση καθώς διαθέτουμε τους απαιτούμενους πόρους

 • Κεντροποιημένοι έλεγχοι έργου και αναφορές σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση

 • Διαχείριση Κόστους και Συγκριτική Αξιολόγηση

 • Προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση

 • Σχέδια και στρατηγικές χρηματοδότησης του έργου

 • Εκτιμήσεις Κατάστασης Ακινήτου

 • Σχεδιασμός χώρου και πληρότητας για ξενοδοχειακά έργα

 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής για υπηρεσίες κοινής ωφελείας και βιωσιμότητα

 • Μετεγκατάσταση και υπηρεσίες διαχείρισης logistics