ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η VITA ESTATE DEVELOPMENT παρέχει μια πλήρως ολοκληρωμένη λύση υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Ακινήτων που μπορεί να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του περιουσιακού σας στοιχείου. Μια τέτοια λειτουργία απαιτεί μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών που όταν παρέχονται ως αυτόνομες μπορεί να είναι χρονοβόρες για το προσωπικό μιας εταιρείας και αρκετά δαπανηρές. Προσφέρουμε ένα πακέτο υπηρεσιών που μπορεί να περιλαμβάνουν καθαρισμό, ασφάλεια, τεχνική συντήρηση, ενεργειακό αυτοματισμό κ.λπ

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μπορεί να είναι πολύ απαιτητικές και εξαρτώνται από την τεχνολογία όσον αφορά τις λειτουργίες και τον έλεγχο. Η Διαχείριση Εγκαταστάσεων Ακινήτων ως ολοκληρωμένο σύστημα καλύπτει όλες αυτές τις εξελιγμένες ανάγκες μιας εγκατάστασης και αποτελεί την ιδανική λύση για μια επιχείρηση

Η εξειδικευμένη ομάδα μας παρέχει ευέλικτα πακέτα υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συγκεκριμένων εγκαταστάσεών σας. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως τις απαιτήσεις τους και να τους παρέχουμε τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που χρειάζονται

Διαθέτουμε πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό από διάφορους τομείς και εγγυόμαστε για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, που θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση της λειτουργίας της εγκατάστασής σας, αφήνοντας το προσωπικό σας ελεύθερο να επικεντρωθεί στην επιχείρησή σας.

Οι πλήρως ολοκληρωμένες υπηρεσίες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Ακινήτων μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

  • Καθαρισμό

  • Προμήθεια Αναλώσιμων Προϊόντων

  • Προσωπικό προμηθειών

  • Τροφοδοσία

  • Διαχείριση αποβλήτων

  • Τεχνική Συντήρηση

  • Κηπουρική και φύτευση

  • Απεντόμωση

  • Φύλαξη