ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι νομικές υπηρεσίες ελέγχου, σκοπεύουν να διασφαλίσουν ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οποιαδήποτε άλλα νομικά έγγραφα, που αφορούν το έργο τους πελάτη, είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κατευθυντήριες γραμμές, έτσι ώστε το έργο να μπορεί να εκτελεστεί αποτελεσματικά. Η ομάδα τους είναι ειδικευμένη στον προσδιορισμό τους αυθεντικότητας τους παρεχόμενης τεκμηρίωσης και στην ανακάλυψη νομικών ζητημάτων που ενδέχεται να απειλήσουν την ανάπτυξη τους έργου. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος τους είναι να συμβουλεύουμε διεξοδικά τους πελάτες τους για την ασφαλέστερη επιλογή, σχετικά με πιθανά νέα εγχειρήματά τους.