ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οποιοδήποτε είδος επένδυσης σε ακίνητα απαιτεί καλή κατανόηση των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την απόκτηση μιας βαθύτερης προοπτικής των ευκαιριών και των κινδύνων που ενέχει.

Τεχνικός Έλεγχος
Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου , συντάσσοντας εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με τα τεχνικά και κατασκευαστικά θέματα των έργων των πελατών τους.
Δείτε περισσότερα
Νομικός Έλεγχος
Οι νομικές υπηρεσίες ελέγχου, σκοπεύουν να διασφαλίσουν ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας και οποιαδήποτε άλλα νομικά έγγραφα...
Δείτε περισσότερα