ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η εταιρεία μας, παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία έρευνας, που δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να μάθουν περισσότερα για τους καταναλωτές τους, τον κλάδο τους, τους κύριους ανταγωνιστές τους και τις σημαντικές παραμέτρους γύρω τους. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται πριν από οποιαδήποτε απόφαση διαχείρισης ακινήτων και ο κύριος σκοπός της είναι να παρέχει ισχυρά, αξιόπιστα δεδομένα στους πελάτες μας, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη κατανόηση των καταναλωτικών και επιχειρηματικών συνηθειών και συμπεριφορών, καθώς και για μια σειρά άλλων θεμάτων

Επιπλέον, η εταιρεία μας πραγματοποιεί ενδελεχείς έρευνες αγοράς, βασισμένες στη σύγκριση των αξιών των ακινήτων των πρόσφατα πωληθέντων και των τρεχουσών αγγελιών, οι οποίες συμβάλλουν στον καθορισμό ενός κερδοφόρου σημείου τιμής, που θα εξασφαλίσει το μακροπρόθεσμο κέρδος των πελατών μας. Επιπλέον, η έρευνα αγοράς που αναλαμβάνουμε, συμβάλλει στον εντοπισμό δημογραφικών και οικονομικών τάσεων, για την καλύτερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων αγοράς ενός τόπου ή ενός περιουσιακού στοιχείου. Το σύστημα προσφοράς και ζήτησης εξαρτάται από αυτούς τους παράγοντες, οπότε η αξία αλλάζει ανάλογα.

Η υπηρεσία έρευνας αγοράς μπορεί να καλύψει όλους τους τύπους ακινήτων και σχεδίων επενδύσεων όπως: λιανικό εμπόριο, logistics, ξενοδοχειακό τομέα, στέγαση, εμπορικά, τρόφιμα και ποτά, φαρμακευτικά και υγεία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ. Οι διαδικασίες και η μεθοδολογία μας εφαρμόζουν πάντα και ακολουθούν τα πρότυπα RICS.