ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ LEAD/BREAM

Σήμερα, τα LEED & BREEAM είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα και αναγνωρισμένα συστήματα αξιολόγησης πράσινων κτιρίων σε όλο τον κόσμο. Η πιστοποίηση LEED / BREEAM χρησιμοποιείται πλέον για σχεδόν όλους τους τύπους κτιρίων (εμπορικών ή οικιστικών) και έργων – από νέες κατασκευές και εσωτερικές διαρρυθμίσεις έως βιώσιμες λειτουργίες και αναβαθμίσεις συντήρησης. Σημαίνει μια πιστοποίηση που «δημιουργεί υγιή, εξαιρετικά αποδοτικά πράσινα κτίρια εξοικονόμησης κόστους», βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις από το αποτύπωμα άνθρακα στην ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος

Υπάρχει ένα πλαίσιο πιστοποίησης LEED / BREEAM για σχεδόν κάθε έργο, με ένα σύστημα βαθμολόγησης που ομαδοποιείται σε πέντε κατηγορίες:

  • Σχεδιασμός και Κατασκευή Κτιρίων (BD+C)

  • Εσωτερική Διακόσμηση και Κατασκευή

  • Λειτουργίες και συντήρηση (O+M)

  • Ανάπτυξη ρυθμιστικού σχεδίου

  • Οικιστικό

Το αφοσιωμένο και εξειδικευμένο συνεργείο μας μπορεί να σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία πιστοποίησης και να έχετε το επιθυμητό επιτυχές αποτέλεσμα για το έργο σας. Η διεπιστημονική μας ομάδα παρέχει περιβαλλοντική αξιολόγηση των κτιρίων, συμβουλευτικές υπηρεσίες για ολοκληρωμένο σχεδιασμό και πλήρη μελέτη για πιστοποίηση LEED/BREEAM. Η προσέγγισή μας στοχεύει στη διερεύνηση των ενεργειακών επιπτώσεων των βασικών κριτηρίων σχεδιασμού για σκίαση, θέρμανση χώρων και ψύξη, και, ως εκ τούτου, καθορίζουν τα πιθανά χαρακτηριστικά τους για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και, κατά συνέπεια, των εκπομπών CO2.

Ο εύχρηστος, φιλικός προς το περιβάλλον σχεδιασμός είναι ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας μας, χωρίς κανένα συμβιβασμό στη λειτουργικότητα και την άνεση για τους ενοίκους και τους χρήστες του κτιρίου. Εκτιμούμε την ευημερία των επισκεπτών, των επισκεπτών και των κατοίκων, γι ‘αυτό στοχεύουμε να παρέχουμε έναν άνετο και υγιεινό χώρο διαβίωσης

Η βιωσιμότητα του κελύφους του κτιρίου διαδραματίζει επίσης καίριο ρόλο στην ενεργειακή απόδοση. Οι στρατηγικές σχεδιασμού μας περιλαμβάνουν επίσης θερμική ανάλυση και ανάλυση φωτός ημέρας για την εξισορρόπηση των απαιτήσεων των αρχών του αρχιτεκτονικού καθώς και του βιώσιμου σχεδιασμού, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο χώρος του κτιρίου και να βελτιωθεί η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.