ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου , συντάσσοντας εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με τα τεχνικά και κατασκευαστικά θέματα των έργων των πελατών τους. Οι πραγματογνώμονες τους ομάδας τους, αφού αξιολογήσουν την κατάσταση του έργου, τους προδιαγραφές, τα σχέδια, τη συμβατότητά του με τους περιορισμούς του Ν.4495/17, τους συμβατικές υποχρεώσεις, είναι σε θέση να αποκαλύψουν την τεχνική ωριμότητα τους ακινήτου και τι χρειάζεται να γίνει πριν και μετά την απόκτηση για την επιτυχή ανάπτυξή του.